جزئیات پلان های هاست بک آپ

امکانات و ویژگی پلان ها را با هم مقایسه نمایید

Plan1

ماهانه

تومان10000

  • فضا:20گیگ
  • دایرکت ادمین
  • موقعیت

Plan2

ماهانه

تومان20000

  • فضا:50گیگ
  • دایرکت ادمین
  • موقعیت

Plan4

ماهانه

تومان85000

  • فضا:250گیگ
  • دایرکت ادمین
  • موقعیت